Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 

• Özet 350 kelimeyi aşmayacak biçimde kısa ve özlü olmalı, araştırmanın amacını, problemi, yöntemi, bulguları ve genel sonuçları belirtmelidir.

 

• Türkçe bildiriler için biri Türkçe, diğeri İngilizce olmak üzere iki özet yazılmalıdır. İngilizce bildiriler için Türkçe özet yazılması gerekli değildir. Özetin bitiminde bir satır atlanarak, en az üç en fazla beş anahtar sözcük eklenmelidir.

 

• Özet için A4 boyutu kağıt kullanılmalı, metin Times New Roman karakterinde 10 punto ile, tek satır aralığıyla, iki yana yasla formatında yazılmalıdır. Paragraf başlarında girinti yapılmalı ve  paragraf aralarında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Özet metninin kenar boşlukları solda 4 cm., sağ, üst ve altta 2,5 cm. olmalıdır.

 

• Bildiri başlığı koyu, büyük harflerle, 14 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır. Yazarın ismi ve soy ismi başlığın altına bir satır atlanarak konulmalı ve ortalanmalıdır. İsmin ilk harfi, soy isminin tamamı büyük harflerle, 12 punto ile yazılmalıdır. Birden fazla yazar varsa, yazar isimlerinin arasında virgül olmalıdır. Yazarların ünvanı, bağlı olduğu kurum, ülke, e-mail bilgileri sayfa altına, 10 punto ve tek satır aralığında dipnot olarak verilmelidir.

 

• Alıntılar ve referanslar APA 6 formatına uygun düzenlenmelidir.

 

• Bildiri özetleri, sanatarastirmalari01@gmail.com adresine gönderilmelidir.

 

 

Tam Bildiri Metni Yazım Kuralları

 

• Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.

 

• Sempozyuma gönderilen bildiriler daha önce başka bir yerde sunulmamış ve yayınlanmamış olmalıdır.

 

• Bildiriler yazar/lar/ı tarafından sunulmalıdır.

 

• Bildiri, yazı metni, tablo, şekil, grafik, harita, kaynaklar ve ekler ile birlikte en az 5 en çok 15 sayfa olmalıdır.

 

• Bildiri için A4 boyutu kağıt kullanılmalı, bildiri metni Microsoft Word 2003 veya üzeri sürümlerde, Times New Roman yazı karakterinde 12 punto  ile, tek satır aralığıyla ve iki yana yasla formatında yazılmalıdır. Paragraf başlarında girinti yapılmalı ve paragraf aralarında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Bildiri metninin kenar boşlukları solda 4 cm., sağ, üst ve altta 2,5 cm. olmalıdır.

 

• Bildiri başlığı koyu, büyük harflerle, sayfanın üst kısmına14 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır. Yazarın ismi ve soy ismi başlığın altına bir satır atlanarak konulmalı ve ortalanmalıdır. İsmin ilk harfi, soy isminin tamamı büyük harflerle, 12 punto ile yazılmalıdır. Birden fazla yazar varsa, yazar isimlerinin arasında virgül olmalıdır. Yazarların ünvanı, bağlı olduğu kurum, ülke, e-mail bilgileri sayfa altına, 10 punto ve tek satır aralığıyla dipnot olarak verilmelidir.

 

• Türkçe bildirilerde Türkçe ve İngilizce özet yazılmalıdır. İngilizce bildiriler için İngilizce özet yeterlidir. Türkçe bildirilerde,  yazar isimlerinin altında 2 satır boşluk bırakılarak, önce Türkçe özet, ardından en az 3 en fazla 5 Türkçe anahtar kelime verilmeli; sonra 2 satır boşluk bırakılarak İngilizce özet ve aynı sayıda İngilizce anahtar kelime eklenmelidir.

 

• Bildiride sunulan fotoğraf, grafik ve harita gibi görsellerin hem gövde metinde yerleri belirtilmeli, hem de bir JPG dosyası olarak gönderilmelidir. Resim altyazıları 10 punto olarak verilmelidir. Görseller 300 dpi çözünürlükte olmalıdır.

 

• Alıntılar ve referanslar APA 6 formatına uygun düzenlenmelidir.

 

• Bildiriler sanatarastirmalari01@gmail.com adresine gönderilmelidir.

 

 

Poster Bildiri Yazım Kuralları

 

• Poster bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanabilir.

 

• Poster boyutu 70 cm x 90 cm olmalı ve dik olarak tasarlanmalıdır.

 

• Poster başlığı 48 punto Times New Roman karakterinde, koyu, büyük harflerle ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

 

• Yazarın ismi ve soy ismi başlığın altına bir satır atlanarak konulmalı ve ortalanmalıdır. İsmin ilk harfi, soy isminin tamamı büyük harflerle, 36 punto ile yazılmalıdır.

 

• Yazarların unvanı, bağlı bulunduğu kurum, şehir/ülke, e-mail adresi posterin sonuna dipnot formatında,  18 punto, tek satır aralığı olarak verilmelidir.

 

• Poster metni ve tablo ve çizimler, 2 metre mesafeden kolaylıkla okunabilecek şekilde ve 1,5 satır aralığı kullanılarak tasarlanmalıdır.

 

• Alıntılar ve referanslar APA 6 formatına uygun düzenlenmelidir.

 

• Posterler kongre süresince asılı kalacaktır. Her poster sahibi poster oturumu süresince posterlerinin yanında bulunmalı ve çalışmaları ile ilgili bilgi vermelidir.

 

 

 

 

 

T.C. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Güzel Sanatlar  Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliği Anabilim

Dalı PK:01330 Balcalı / Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE