Onur Konuğumuz

Prof. Olcay Tekin

Kırışoğlu

Olcay Tekin Kırışoğlu

 

İstanbul’da doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünü bitirdi(1956). Aynı kurumda asistan oldu (1963).İngiltere’de sanat eğitimi alanında yüksek lisans yaptı(1965-1967).Yurda döndükten sonra, Gazi Eğitim Enstitüsü’nde, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde (1986), Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi (1992) ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nde (1996), Öğretim üyesi olarak çalıştı ve dekanlık yaptı. Rektör yardımcılığı görevinde bulundu. Bu süre içinde Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi’nde Sanat Eğitimi Danışmanı olarak görev üstlendi(1996-1998).

 

1989 yılında Doçent, 1994 yılında Profesör olan Kırışoğlu,  2000 yılında Uluslararası Sanat Yoluyla Eğitim Kurumu’nun (International Society For Education Through Art-InSEA) yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Bu görevi üç dönem başarı ile sürdürdü.  Bugün de aynı kurumun araştırma (Research Board) grubu üyesidir.

 

2002 yılında emekli olan Kırışoğlu, sanat eğitimi alanında yaptığı çalışmalardan dolayı “ Uluslararası  Edwin Ziegfeld” ödülünü aldı (2005). Aynı yıl Sanat Eğitimcileri Derneği (SODER)tarafından kendisine Onur Üyeliği verildi.

Sanat eğitimi konusunda yayınlanmış altı kitabı, yerli ve yabancı kitaplarda yazdığı bölümler, uluslar arası dergilerde yayınlanan makaleleri ve çok sayıda bildirisi vardır.

Sanatın kişilerin ve dolayısıyla toplumların yaşamında vazgeçilmez yerini alabilmesi, onlara özel, derin ve anlamlı bir dünya sunabilmesi ve toplumların kültür değerleri içinde üstün yerini koruyabilmesi için sanat eğitiminin kaçınılmaz olduğunu savunur.

 

 Bilgi ve deneyimle beslenen ve sonuçta  nitelikli bir  ürüne dönüşen  sanatsal yaratıcı  sürecin, ancak dizgesel bir öğretim, etkin eğiticilik, iyi hazırlanmış öğretim programları ve ders içerikleri ile gerçekleşebileceği görüşü doğrultusundaki inancını hep korudu.

Akademik yaşamı boyunca çalışmalarını ve araştırmalarını Sanat eğitimi alanında yoğunlaştırdı.  Bugün de çalışmaları aynı yoğunlukta sürmektedir.

 

Altti Kuusamo

Turku Üniversitesi

 

Postmodernizmin Kimlik İşlevindeki Başarısızlık: Modernizmin  Yerleşik Kimlik Konumu, Postmodernizmin "Hızla Değişen Kimlik Konumları" Fikrini Nasıl Bozdu?

Altti Juusamo, 2004 güz döneminden bu yana, Turku Üniversitesi’nde profesördür. Kendisi Finlandiya’da, özellikle görsel alanda göstergebilimsel çalışmalara yaptığı katkılardan dolayı tanınmaktadır. Beşeri bilimler araştırmalarında kamusal alanla ilgilenen Kuusamo’nun temel akademik çalışma alanları Sanat Tarihi Metodolojisi, Sanat Teorileri, Çağdaş Fin Sanatı, Sanatlar Arası İlişkiler, Görsel Kültür’ün Semiyotiği, Algı Araştırmaları ve Sanat Eleştirisi Teorileridir. Çok sayıdaki yayınları arasında sanat ve kültür alanlarında yazıları ve eleştirileri bulunmaktadır.

 

Altti Kuusamo 1999’dan bu yana Uluslararası Semiotik Araştırmalar Derneği’nin yürütme kömitesi üyesidir. Kuusamo,  şu sıralarda ‘Barok da yapan Kuasart’ın ilk dönemlerindeki koruyucu meleklerin ortaya çıkışı” üzerinde araştırmasını sürdürmektedir. Kendisinin ikinci ilgi alanı, kent sosyal yaşamındaki kamu sanatının semiyotiğiyle ilgili araştırmalardır.

 

Farklı Sanatların İşbirliğine Dayalı Araştırmalarla Restoratif ve Transformatif Öğrenme

Barbara Bickel sanatçı, araştırmacı ve eğitimcidir. 2008’de Kanada, Toronto Üniversitesi’nden Sanat Eğitiminde doktora derecesini aldı. Doktora programında, farklı sanatların işbirliğine dayalı çalışmalarında yoğunlaştığı konular; kadınlar, ritüel, multiinanç ortamlarda spritüel liderlik, işbirliği, ve restoratif ve transformatif öğrenme oldu. British Columbia üniversitesi’nde Eğitim Mastırı programını tamamlarken ’beden’i kendisini bir text/metin olarak sergileyen bir bilme/öğrenme alanı olarak inceledi. Kendisinin Calgary Üniversitesi’nden Resim alanında Güzel sanatlar lisans derecesi ve Ablerta Üniversitesi’nden Sosyoloji anadal  ve Sanat Tarihi yandal lisans dereceleri vardır.

Barbara Bickel

 

Güzel SanatlarEğitimi,

Kadın, Cinsiyet ve Cinsellik

Çalışmaları Direktörü

Southern Illionis Universitesi

Martina Paatela-Nieminen

 

Öğretmen Eğitimi Bölümü

Helsinky Üniversitesi

Sanat Eğitiminde Güncel Politika ve Yaklaşımlar – Çoklu Yeterliliği Destekleyen Bir Fin Modeli

Martina Paatela-Nieminen Güzel sanatlar doktorasını Aalto Üniversitesinden  (önceki Helsinki Sanat ve Tasarım Üniversitesi) 2001’de aldı. Orada Sanat Eğitimi Fakültesi’nde öğretim üyesi ve Araştırma Komitesi üyesi olarak görev yaptı (1985-2006, 2008-2009). 2004-2006 da Finlandiya Akademesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Şu anda Aalto Üniversitesi’nde görsel kültür alanında sözleşmeli profesördir ve Helsinki Üniversitesi Öğretmen Eğitimi Bölümü’nde Sanat Eğitimi alanında ders vermekte ve sözleşmeli profesör olarak çalışmaktadır. Ayrıca, 2009-2011 de iki yıllık bir proje için, Eastern Finland Üniversitesi’nde Öğretmen Eğitimi profesörü olarak görev yaptı. Martina Paatela-Nieminen,Uluslararası Sanat Yoluyla Eğitim Topluluğu’nunda Avrupa temsilciliğini sürdürmektedir. İlgi duyduğu alanlar, textler/metinler arası ve kültürel sanat eğitimidir.

 

T.C. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Güzel Sanatlar  Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliği Anabilim

Dalı PK:01330 Balcalı / Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE