Onursal Başkan

 

Prof. Dr. Mustafa Kibar

Çukurova Üniversitesi Rektörü

 

Sempozyum Başkanı

 

Prof. Dr. Turan Akbaş

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

 

Prof. Suat Karaaslan

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeleri

 

Prof. Birnur Eraldemir

Prof. Mustafa Okan

Doç. Dr. Nimet Keser

Yard. Doç. Özgür Aktaş

 

Sempozyum Yürütme Kurulu

 

Doç. Dr. Nimet Keser

Öğr. Gör. Özgür Aktaş

Öğr. Gör. Meltem Gökmen

Öğr. Gör. Cem Demir

Öğr. Gör. Soner Tire

Öğr. Gör. Ali Doğan

Öğr. Gör. Aşkın Şen

Öğr. Gör. Fehmi Kanalmaz

Öğr. Gör. Ragıp Şahin

Araş. Gör. Handan Narin

Araş. Gör. Kerem Atar

 

Sempozyum Sekreteryası

 

Araş. Gör. Handan Narin

Araş. Gör. Kerem Atar

Sempozyum Bilim Kurulu

 

Prof. Safaa Abd El Salam - University Of Alexandria

Prof. Dr. Hasan Akbulut - Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan - Ankara Üniversitesi

Prof. Saime Dönmezer - Anadolu Üniversitesi

Prof. Birnur Eraldemir - Çukurova Üniversitesi

Prof. Leyla Ersin Ekmekçiler - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünv.

Prof. Henri Franses - American University Of Beirut

Prof. Dr. Adnan Gümüş - Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf Gürçınar - Işık Üniversitesi

Prof. Sema Ilgaz Temel - Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. İnci Deniz Ilgın - Marmara Üniversitesi

Prof. Gonca İlbeyi Demir - Anadolu Üniversitesi

Prof. Suat Karaaslan - Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Olcay Kırışoğlu

Prof. Mustafa Okan - Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Vedat Özsoy - TOBB Üniversitesi

Prof. Namık Sarıkavak - Hacettepe Üniversitesi

Prof. Sevim Selamet - Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Alexander Uhlig - University Of Duisburg-Essen

Prof. Mehmet Yılmaz - Gazi Üniversitesi

Prof. Halil Yoleri - Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Ahu Antmen - Marmara Üniversitesi

Doç. Didem Atiş Özhekim - Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Cemile Arzu Aytekin - Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Yusuf Güven - Mersin Üniversitesi

Doç. Dr. Havva Halaçeli Metlioğlu - Çukurova Üniversitesi

Doç. Ayşe Sibel Kedik - Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. İnan Keser - Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Nimet Keser - Çukurova Üniversitesi

Yard. Doç. Bahar Arı Dellenbach - Çukurova Üniversitesi

Yard. Doç. Hakan Daloğlu - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yard. Doç. Yeşim Gürani - Çukurova Üniversitesi

Yard. Doç. Dr. Nergis Kılınç Mirdalı - Çukurova Üniversitesi

Yard. Doç. Tülay Özdemir Canbolat - Çukurova Üniversitesi

Yard. Doç. Dr. Necdet Sakarya - Çukurova Üniversitesi

Yard. Doç. Şinasi Tek - Hacettepe Üniversitesi

Yard. Doç. Dr. Handan Tunç - Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yard. Doç. Tunç Aslan Tülücü - Çukurova Üniversitesi

Öğr. Gör. Kazım Artut - Çukurova Üniversitesi

 

 

 

T.C. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Güzel Sanatlar  Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliği Anabilim

Dalı PK:01330 Balcalı / Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE