Sempozyum Tarihi

 

Bildiri/Poster Bildiri Özeti Son Teslim Tarihi

Workshop Özeti Son Teslim Tarihi

Sonuçların Açıklanacağı Tarih

Tam Bildiri Son Teslim Tarihi

 

: 8-12 Nisan 2015

 

: 15 Ekim 2014

: 15 Ekim  2014

: 03 Kasım 2014

: 15 Şubat 2015

 

Sempozyum komitesi, 03 Kasım 2014 tarihinde, sunum için uygun bulunan bildirileri ve workshop önerilerini  www.sanatarastirmalari.com adresinde duyuracaktır. Bilim kurulu, bildirilerden bazılarının poster olarak sunulmasını  önerebilir. Bu durumda ilgili başvuru sahiplerini bilgilendirecektir. Öneri doğrultusunda, poster bildiriyle katılmayı kabul eden yazarların, "poster yazımı kuralları" bölümünü incelemelerini rica ederiz.

 

 

T.C. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Güzel Sanatlar  Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliği Anabilim

Dalı PK:01330 Balcalı / Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE