ONURSAL BAŞKAN

Sempozyum Başkanı

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Sempozyum Düzenleme Kurulu ÜYELERİ

Sempozyum Yürütme Kurulu

  tasarım kurulu

Sempozyum sekreteryası

Çukurova Ünİversİtesİ Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Kibar

Çukurova Ünv. Eğitİm Fakültesİ Dekanı

Prof. Dr. Ahmet Doğanay

güzel sanatlar eğitimi bölüm başkanı

Prof. Suat Karaaslan

 Prof. Birnur Eraldemir

Prof. Dr. Nimet Keser

Yard. Doç.  Özgür Aktaş

Yard. Doç. Özgür Aktaş

Öğr. Gör. Cem Demir

 Arş. Gör. Sevgi Arı

 Arş. Gör. Handan Narin

 Arş. Gör. Kerem Atar

Arş. Gör. Ömer Erdem

Arş. Gör. Belgin Boran

 Arş. Gör. Semiha Yıldırım

 Arş. Gör.Tayfun Akdemir

Yrd.Doç. Özgür Aktaş

Arş.Gör. Sevgi Arı

Arş.Gör. Ömer Erdem

Arş.Gör. Tayfun Akdemir

 Araş. Gör.Handan Narin

 Araş. Gör.  Kerem Atar

BİLİM KURULU

Prof. Safaa Abd El Salam - University of Alexandria

Prof. Dr. Hasan Akbulut - İstanbul University

Prof. Dr. Cemile Arzu Aytekin - Dokuz Eylül University

Prof. Didem Atiş Özhekim - Sakarya University

Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan - Ankara University

Prof. Saime Dönmezer - Anadolu University

Prof. Birnur Eraldemir - Çukurova University

Prof. Leyla Ersin Ekmekçiler - Mimar Sinan Fine Arts Unv.

Prof. Henri Franses - American University of Beirut

Prof. Dr. Adnan Gümüş - Çukurova University

Prof. Dr. Yusuf Gürçınar - Işık University

Prof. Yusuf Güven - Mersin University

Prof. Sema Ilgaz Temel - Marmara University

Prof. Dr. İnci Deniz Ilgın - Marmara University

Prof. Gonca İlbeyi Demir - Anadolu University

Prof.Dr. Ümit İNATÇI - Arkin University

Prof. Suat Karaaslan - Çukurova University

Prof. Dr. Nimet Keser - Çukurova University

Prof. Dr. Olcay Kırışoğlu

Prof. Atti Kuusamo-Turku University

Prof. Martina Paetila Nieminen, Helsinky University

Prof. Dr. Vedat Özsoy - TOBB University

Prof. Dr. Alexander Uhlig - University of Duisburg-Essen

Prof. Mehmet Yılmaz - Gazi University

Prof. Halil Yoleri - Dokuz Eylül University

Prof. Ayşe Sibel Kedik - Hacettepe University

Prof. Zeki Umay Mersin University

Prof. Senem Duruel Erkılıç - Mersin University

Prof. Hüseyin Eryılmaz - Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Maria Pilar Viviente Sole- University Miguel Hernández

Prof. Nurseren Tor Mersin University

Assoc. Prof. Dr. Didem Baş - Arel University

Assoc. Prof. Dr. Halit Turgay Ünalan- Anadolu University

Assoc. Prof. Dr. Ahu Antmen Akıska-Marmara University

Assoc. Prof. Barbara Bickel-Southern Illionis University

Assoc. Prof. Hakan Daloğlu - Çanakkale Onsekiz Mart University

Assoc. Prof. Fatma Engin Alpat-Çukurova University

Assoc.Prof. Dr. Ahmet Güneyli-Near East University

Assoc. Prof. Havva Halaçeli Metlioğlu - Çukurova University

Assoc. Prof. İnan Keser-Dicle University

Assist. Prof. Şeref Erol Mersin University

Assist. Prof. Handan Tunç - Yüzüncü Yıl University

Kazım Artut - Çukurova University

Marjan Prevodnick- National Institute of Education of Slovenia

 

 

 

T.C. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Güzel Sanatlar  Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliği Anabilim Dalı PK:01330 Balcalı / Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE