Çukurova Üniversitesi 2. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu

11-14 Nisan 2018

Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü  Adana,  Türkiye

Sempozyum Tarihi  11-14 Nisan 2018

 

Önemli Tarihler

 

Bildiri Özeti Son Teslim Tarihi                    25 Ekim 2017

Workshop Son Başvuru                               25 Ekim 2017

Tam Bildiri Son Teslim Tarihi                      19 Ocak 2018

Sergi Son Başvuru Tarihi                            25 Ekim 2017

Kabul Edilen Eserlerin Gönderim                26-30 Mart 2018

 

 

Sempozyum Kayıt

 

Erken Kayıt                      18 Aralık 2017           Katılım Ücreti:   350 TL

Geç Kayıt                         19 Ocak 2018           Katılım Ücreti:  400 TL

Sergi Kayıt                       18 Aralık 2017           Katılım Ücreti:   150 TL

Workshop Kayıt                18 Aralık 2017            Katılım Ücreti:   500  TL

 

 

  • Her katılımcı en fazla iki bildiri sunabilir.

 

  • İkinci bildirinin erken kayıt ücreti 150 TL, geç kayıt ücreti 200 TL'dir.

 

  • Çok yazarlı bildirilerde, sempozyuma katılacak ve sempozyumun imkanlarından yararlanacak olan yazarların tam ücret yatırması gerekmektedir.  Kayıt ücreti yatırmayan diğer yazarlara ise sadece katılım belgesi verilecektir.

 

  • Kayıt ücreti, sempozyum kiti (sempozyum kitabı, çanta, katılım belgesi, yaka kartı, bloknot, kalem, vs.) , gala yemeği ve oturum arası ikramlar için alınmaktadır.

 

  • Bildirilerin sunulması esastır. Kabul edilmiş ancak sunulmamış olan bildirilerin yazarlarına katılım belgesi verilmeyecektir.

 

  • Sempozyum kayıt işlemini iptal etmek isteyenlerin 15 Ocak 2018 tarihine kadar sanatarastirmalari01@gmail.com adresine bildirmeleri gerekmektedir.  Bu tarihten sonra  ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

 

T.C. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Güzel Sanatlar  Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliği Anabilim Dalı PK:01330 Balcalı / Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE