Ali Artun

"Güzel Nedir?  -  Çirkinin Güzelliği"

ALİ ARTUN 1972’de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Mimarlar Odası’nda bilim ve teknoloji konuları ile mimar ve mühendislerin toplumsal konumları üzerine araştırmalar yürüttü, çeşitli makalelerin yanı sıra Fordizmin ve Mühendisin Dönüşümü adlı kitabı yazdı. 1980’den sonra Ankara Çağdaş Sahne Kültür Merkezi’ni yönetti ve burada 500 Yıllık Bilmece programı çerçevesinde sanat tarihi, edebiyat ve müzikle ilgili etkinlikler düzenledi. 1984’te Galeri Nev’in kurucusu oldu. Bu zamandan başlayarak Galeri’nin Ankara’daki sergilerini düzenledi ve aralarında Resme Bakan Yazılar, Arslan-Defterler ve Tiraje-Zamanların Hafızası’nın da bulunduğu yüzü aşkın Galeri Nev yayınının editörlüğünü yaptı. Galeri sergilerinden başka, Ankara’da Cobra ve 1950-2000, Kopenhag’da Ben Bir Başkası, İstanbul’da Mübin Orhon-Sainsbury Koleksiyonu sergilerini hazırladı. Sanart’ın kuruluşunda ve yönetiminde görev aldı. Marmara ve Yıldız üniversiteleri güzel sanatlar fakülteleri ile, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde sanat tarihi dersleri verdi. 2000 yılından bu yana, kültürel eleştiri alanında eserlerin derlendiği “Sanathayat” dizisini yönetiyor. Ayrıca, kurucusu olduğu e-skop internet dergisinin editörlüğünü sürdürüyor. Son yayınlanan kitapları: Modernliğin Sınırında Sanat: Eleştiri, Özerklik, Siyaset (2006); Müze ve Modernlik (2006); Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi (2011); Sanatın İktidarı: 1917 Devrimi, Avangard Sanat ve Müzecilik (2015); Mümkün Olmayan Müze: Müzeler Ne Gösteriyor? (2017), Nur Altınyıldız Artun ile birlikte Dada Kılavuz 1913-1923.

Prof. Dr. Behice Durgun

Michelangelo ve Leonardo Da Vinci’nin Başyapıtlarında Gizlenmiş Çığır Açan Anatomik Oluşumlar

1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında asistan olarak çalışmaya başladı. Aynı anabilim dalında; 1985 yılında Yüksek Lisans, 1988 yılında Doktora derecesini aldı. 1989 yılında yardımcı doçent olarak atandı. 1991 yılında İskoçya’da Dundee Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında ‘Mercapotoetanol-formaldehitin Protein Retensiyonuna Etkisi’ konulu projesiyle, doktora sonrası çalışmasını tamamladı. 1995 yılında Doçent, 2001 yılında Profesör unvanını aldı. 2002 yılında Köln Spor Üniversitesi Biyomekanik Laboratuvarında incelemeler ve çalışmalarda bulundu. Halen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında çalışmakta, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Mühendislik Fakülteleri, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Fen Bilimleri Enstitüsünde de dersler vermektedir.  Başlıca çalışma konuları; doku ve organların plastinasyonu, hızlı fiksasyonun makroskopik dokulara ve proteinlerin moleküler yapısına etkisi, anatomi, nöroanatomi, spor anatomisi, antropometrik ve biyomekanik modelleme, ergonomi, İSG ve tam otomasyon sistemlerinin tasarımıdır. Çoğunluğu SCI indekslerde yer alan 125’i aşkın yayını, anatomi, spor bilimleri ve ergonomi konusunda üçü uluslararası kitap bölümü olmak üzere beş adet kitabı ve 20 adet kitap bölümü çevirisi vardır. International Reviewers Panel’ in üyesi olup, uluslararası ve ulusal indekslerde yer alan çok sayıda dergide editörlük, Editörler Kurulu Üyeliği ve hakemlik yapmaktadır. Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği, Spor Bilimleri Derneği, Türk Ergonomi Derneği, Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği, Türkiye Beyin Araştırmaları Derneği, International Brain Research Organization (IBRO), Federation of European Neuroscience Societies,  British Association of Clinical Anatomists (BACA) ve New York Academy of Sciences üyesidir. Anatomi, romatoloji, ortopedi, biyomekanik, insan kaynaklarının geliştirilmesi, malzeme bilimi, ergonomi, sistem mühendisliği ve son olarak yapay zeka konularında ulusal ve uluslararası kongrelere onur konuşmacısı olarak davet edilmiştir. Yedi adet ulusal, 12 adet uluslararası ödülü bulunmaktadır. Ayrıca “2016 Biotechnology Award  (Global Pharma and Healthcare)”,  “Healthcare & Life Sciences Awards 2017 (Corporate LiveWire)” ve “2018 Biotechnology Awards, Temel Tıp Bilimlerinde Yılın Profesörü (AI Global Media and Global Pharma and Healthcare)” ödüllerini almıştır. Bir erkek çocuğu annesidir.

 

Prof. Dr. Behice Durgun

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı

01330, Adana.

 

E-posta: bdurgun@cu.edu.tr

 

 

T.C. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Güzel Sanatlar  Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliği Anabilim Dalı PK:01330 Balcalı / Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE