ONURSAL BAŞKAN

Sempozyum Başkanı

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Sempozyum Düzenleme Kurulu ÜYELERİ

Sempozyum Yürütme Kurulu

  tasarım kurulu

Sempozyum sekreteryası

Çukurova Ünİversİtesİ Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Kibar

Çukurova Ünv. Eğitİm Fakültesİ Dekanı

Prof. Dr. Ahmet Doğanay

güzel sanatlar eğitimi bölüm başkanı

Prof. Dr. Nimet Keser

 Prof. Birnur Eraldemir

Prof. Suat KARAASLAN

 Doç.  Özgür Aktaş

 Arş. Gör. Sevgi Arı

 Arş. Gör. Dr. Handan Narin

 Arş. Gör. Kerem Atar

Arş. Gör. Ömer Erdem

Arş. Gör. Belgin Boran

 Arş. Gör. Semiha Yıldırım

 Arş. Gör.Tayfun Akdemir

 Arş. Gör. Merve Özcan

Arş.Gör. Sevgi Arı

Arş.Gör. Ömer Erdem

Arş.Gör. Tayfun Akdemir

Arş.Gör. Merve Özcan

 Araş. Gör.Dr. Handan Narin

BİLİM KURULU

Prof. Safaa Abd El Salam - University of Alexandria

Prof. Dr. Hasan Akbulut - İstanbul University

Prof. Didem Atiş Özhekim - Sakarya University

Prof. Dr. İnci Deniz Ilgın - Marmara University

Prof. Saime Dönmezer - Anadolu University

Prof. Senem Duruel Erkılıç - Mersin University

Prof. Birnur Eraldemir - Çukurova University

Prof. Hüseyin Eryılmaz - Anadolu Üniversitesi

Prof. Leyla Ersin Ekmekçiler - Mimar Sinan Fine Arts Unv.

Prof. Henri Franses - American University of Beirut

Prof. Dr. Adnan Gümüş - Çukurova University

Prof. Dr. Yusuf Gürçınar - Işık University

Prof. Yusuf Güven - Mersin University

Prof. Havva Halaçeli Metlioğlu - Çukurova University

Prof. Sema Ilgaz Temel - Marmara University

Prof.Dr. Ayten İflazoğlu Saban - Çukurova University

Prof. Gonca İlbeyi Demir - Anadolu University

Prof.Dr. Ümit İnatçı - Arkin University

Prof. Suat Karaaslan - Çukurova University

Prof. Ayşe Sibel Kedik - Hacettepe University

Prof. Dr. Nimet Keser - Çukurova University

Prof. Dr. İnan Keser -  Dicle University

Prof. Dr. Olcay Kırışoğlu

 Prof. Dr. Halit Turgay Ünalan- Anadolu University

Prof. Atti Kuusamo-Turku University

Prof. Dr. Vedat Özsoy - TOBB University

Prof. Martina Paetila Nieminen - Helsinky University

Prof. Dr. Maria Pilar Viviente Sole- University Miguel Hernández

Prof.Dr. Muzaffer Sümbül - Çukurova University

Prof. Dr. Alexander Uhlig - University of Duisburg-Essen

Prof. Zeki Umay - Mersin University

Prof. Mehmet Yılmaz - Gazi University

Prof. Halil Yoleri - Dokuz Eylül University

Assoc. Prof. Barbara Bickel-Southern Illionis University

Assoc. Prof. Hakan Daloğlu - Çanakkale Onsekiz Mart University

Assoc. Prof. Fatma Engin Alpat-Çukurova University

Assoc. Prof. Necla Erkaya Çoşkun - Anadolu University

Assoc.Prof. Dr. Ahmet Güneyli-Near East University

Assoc. Prof. Mustafa Haykır -  Trakya University

Assoc. Prof. İlker Özdemir - Çukurova Universityv

Assoc. Prof.  Ayhan Özer - Gaziantep University

Assoc. Prof. Beril Özmen -  Adana Science and Technology Uni.

Assoc. Prof.  Arzu Uysal - Mersin University

Assist. Prof. Şeref Erol - Mersin University

Assist. Prof. Handan Tunç - Yüzüncü Yıl University

Kazım Artut - Çukurova University

Marjan Prevodnick- National Institute of Education of Slovenia

 

 

T.C. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Güzel Sanatlar  Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliği Anabilim Dalı PK:01330 Balcalı / Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE