Çukurova Üniversitesi 3. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu

Sempozyum Tarihi  14-16 Nisan 2020

 

Önemli Tarihler

 

Bildiri Özeti Son Teslim Tarihi

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi

Tam Bildiri Son Teslim Tarihi

Workshop Son Başvuru Tarihi

Sergi Son Başvuru Tarihi

Kabul Edilen Eserlerin İlan Tarihi   

Kabul Edilen Eserlerin Teslim Tarihi

22 Kasım 2019

20 Aralık 2019

14 Şubat 2020

22 Kasım 2019

22 Kasım 2019

14 Şubat 2020

26-30 Mart 2020

 

 

Sempozyum Kayıt

 

Erken Kayıt

Geç Kayıt

Sergi Kayıt

Workshop Kayıt

 

 

 

 

 

 

17 Ocak 2020

14 Şubat 2020

01 Mart 2020

01 Mart 2020

 

 

 

 

 

 

Katılım Ücreti:  400 TL

Katılım Ücreti:  450 TL

Katılım Ücreti:  250 TL

Katılım Ücreti:  400  TL

 

 

  • Her katılımcı en fazla iki bildiri sunabilir.

 

  • İkinci bildirinin erken kayıt ücreti 200 TL, geç kayıt ücreti 225 TL'dir.

 

  • Çok yazarlı bildiri ücreti 600 TL'dir.

 

  • Kayıt ücreti, sempozyum kiti (sempozyum kitabı, çanta, katılım belgesi, yaka kartı, bloknot, kalem, vs.) , gala yemeği ve oturum arası ikramlar için alınmaktadır.

 

  • Bildirilerin sunulması esastır. Kabul edilmiş ancak sunulmamış olan bildirilerin yazarlarına katılım belgesi verilmeyecektir.

 

  • Sempozyum kayıt işlemini iptal etmek isteyenlerin 01 Mart 2020 tarihine kadar bildiri için  sanatarastirmalari03@gmail.com, sergi ve workshop için sanatarastirmalari03sergi@gmail.com adresine bildirmeleri gerekmektedir.  Bu tarihten sonra  ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

 

T.C. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Güzel Sanatlar  Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliği Anabilim Dalı PK:01330 Balcalı / Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE