sergi düzenleme kurulu

sergi seçici kurulu

sergi

sekretaryası

Prof. Dr. Nimet Keser

Prof. Birnur Eraldemir

Prof. Suat Karaaslan

Doç. Özgür Aktaş

Prof. Gonca İlbeyi Demir

Prof. Suat Karaaslan

Prof. Zeki Umay

Doç. Dr. Fatma Engin Alpat

Doç. Özgür Aktaş

Dr.Öğr.Ü. Savaş Kurtuluş Çevik

Arş.Gör. Semiha Yıldırım

 • Profesyonel sanatçılar ya da üniversite düzeyindeki sanat öğrencileri Çukurova Üniversitesi 3. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu Sergisi’ne eserleriyle başvurabilir. Her sanatçı, son iki yılda tamamlamış olduğu en fazla üç eserle başvurabilir. Görsel adlandırmaları, sanatçının Soyadı. adının ilk Harfi. ve eser numarası (Keser.N.1) şeklinde olmalıdır. Eser sahipleri, seçilmiş beş etkinliklerini de içeren ve 150 sözcüğü aşmayan özgeçmişlerini görüntü kalitesi yüksek nitelikteki ve Jpeg formatındaki eser görselleri ile birlikte sanatarastirmalari03sergi@gmail.com adresine göndermelidir.

 

 • Sergi, resim, heykel, seramik, video, grafik, tekstik vb. farklı sanat alanlarına açıktır.
 • Tematik ve teknik bir kısıtlama yoktur.
 • İki boyutlu eserlerde uzun kenar en fazla 100 cm olmalıdır. Üç boyutlu eserlerin eni 50 cm; boyu 50 cm, yüksekliği 70 cm ve ağırlığı ise 25 kg’dan fazla olmamalıdır.
 • Sergi için gönderilecek eserlere,  başvuru formunun bir kopyası yerleştirilmelidir.
 • Seçilen eserlerin sergi merkezine gönderilmesine ve sergi sonrasında eser sahibinin belirttiği adrese gönderilmesine ilişkin posta giderleri eser sahibine aittir.
 • Eserlerin taşınması sırasında oluşabilecek hasarlardan Organizasyon Komitesi sorumlu değildir.
 • Posta / Kargo sürecinde kırılabilecek materyaler (cam, vb.) içeren eserler kabul edilmeyecektir.
 • Sergiye başvuranlar, Çukurova Üniversitesi 3. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu Sergisi koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 • Organizasyon Komitesi, serginin bitiminden sonra 3 (üç) hafta içinde eserleri iade edecektir.
  • Katılımcı sanatçılar, eserlerini Çukurova Üniversitesi koleksiyonuna bağışlamak isterse Organizasyon Kurulu memnun olacaktır. Eserlerini bağışlamak isteyenler, eser başvuru formu'ndaki ilgili alanı işaretlemelidir. Bağışlanan eserler için, eser sahibine ayrıca teşekkür belgesi gönderilecektir.
 • Seçilen tüm eserler 30 Mart 2020 tarihine kadar asılmaya hazır biçimde, askı sistemi takılmış olarak gönderilmelidir.
 • Sergi kataloğu online olarak yayımlanacaktır.

 

SERGİLEMEYE KABUL EDİLENLER (Duyurulacak)

 

DUYURU

3.Sanat Araştırmaları Sempozyum Sergisine Kabul Edilen Katılımcıların Listesi

 SERGİLENECEK ESERLERİN GÖNDERİLMESİ GEREKEN ADRES:

Çukurova Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Sekreterliği Kat:2

Sarıçam / ADANA

 

T.C. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Güzel Sanatlar  Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliği Anabilim Dalı PK:01330 Balcalı / Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE